Seiten

Freitag, 24. Februar 2012

Backup your Google Apps domain without knowing your users' passwords

2 Legged OAuth to the rescue
If you are using Google Apps for your domain you can enable so called 2 legged OAuth authorization. You are getting a "secret" (password) that lets you access all accounts of your domain.

From version 4 on BackupGoo fully supports 2 legged OAuth. That means you can:
1. Backup all accounts without knowing individual passwords
2. Fetch all users from your domain without typing in each and every email

Backing up a complete domain with many many accounts becomes supersimple. Fetch all users. Hit the backup button.


How to enable 2 legged OAuth on your Google Apps domain
Enabling 2 legged OAuth is really simple, but it has to be done manually in your Google Apps for your domain dashboard.

1. Go to Google Apps dashboard at https://www.google.com/a/cpanel/mydomain.com (where mydomain.com is your Google Apps domain)
Log in and go to Advanced tools => Manage OAuth domain key2. Then make sure the following options are checked:
- Enable this consumer key
- Two legged OAuth access control: Allow access to all APIs
You will need the consumer key (your domain name) and the consumer secret (aka domain password) for BackupGoo.3. Go to Domain Settings => User settings
Make sure the "Enable provisioning Api" is checked. The provisining API allows us to fetch all user names from your domain.Setting up BackupGoo
Fire up BackupGoo and select the domain tab.
Click Add new domain and enter your secret and key.Then click on fetch all users from domain. This will fetch all users and put the into the Accounts tab.Then click the home tab and hit the Backup now button. All users of your domain will now be backed up.One caveat and a bug
If BackupGoo reports that your key and secret are not accepted by Google you are maybe affected by a strange issue highlighted in

http://stackoverflow.com/questions/3749841/2-legged-oauth-with-google-api-java-client

Basically all you have to do is adding the provisioning API explicitly on:
https://www.google.com/a/cpanel/YOUR_DOMAIN/ManageOauthClients

clientname: YOUR_DOMAIN
and oauth scope: https://apps-apis.google.com/a/feeds/user/#readonly

and then "authorize".

Any hints about that issue are appreciated :)


Summary
Backing up whole Google Apps domains is important. This is especially true for businesses that must ensure that their data is safe and secure in any case. 2 legged OAuth provided by Google Apps for your domain facilitates that by providing a secret and a key that allows a domain admin to backup all user accounts (mails, documents, calendars and contacts) without knowing individual passwords.

BackupGoo fully supports 2 legged OAuth and therefore makes backing up whole domains a simple 3 step process:
- Enter credentials of your domain
- Fetch all users of domain
- Hit the backup button.

We are always interested in feedback! Let us know what you think :)

1 Kommentar:

 1. cấp tám tiền kỳ, toàn bộ giao cho chúng ta là được rồi.

  Đại Song cất tiếng nói với Nhạc Thành, thần thức của hai nàng theo dõi, mấy nghìn người này đã sớm lọt vào trong mắt của hai nàng.

  - Thiên Phần Tiên Trận, lên.

  Nhìn thấy mấy nghìn người kia tiến gần, cả đám đằng đằng sát khí, khí thế kinh người tuy nhiên Đại Song và Tiểu Song vẫn không thèm để ý, thủ ấn của hai nàng biếndongtam
  mu private
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ chuyển, trong khoảnh khắc phương viên năm mươi dặm đều bị hai nàng bao phủ.

  Trong phương viên sơn cốc, mây đen bắt đầu bao phủ, sát khí tràn ngập, khí tức này so với Hắc Ám Ma Lôi mà Hắc Ám ma huyết tộc tạo nên thì còn mạnh mẽ hơn. rất nhiều lần. Thiên Phần Tiên Trận tạo nên một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng.

  Ở trong Thiên Phần tiên trận này giống như là trong địa ngục, những người kia vốn lúc đầu còn đằng đằng sát khí thì hiện tại đã kêu cha gọi mẹ, từng thanh âm thảm thiết vang lên, nhất thời bọn

  AntwortenLöschen